Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Adres giełdy

Adres giełdy

ul. Bakalarska 2, Warszawa

Godziny otwarcia giełdy

Otwarte: Codziennie 00:00 – 20:00

Cennik opłat handlowych

 

Lp.

Wyszczególnienie
CENA PLN
Opłaty handlowe dzienne
1. Jednorazowy wjazd samochodu do 3,5t 45
2. Jednorazowy wjazd samochodu powyżej 3,5t 78
3. Dzienna opłata za handel z ręki, ławy, stołu, łóżka lub popołudniowa w godz. 10:00-20:00 25
4. Dzienna opłata za tzw. miejsce okolicznościowe na wyznaczonych miejscach  55
5. Opłata karna za handel na miejscach niewyznaczonych do prowadzenia handlu 445
Opłaty handlowe miesięczne
6. Miesięczne miejsce handlowe ze stołu, ręki, ławy na miejscu innym niż samochodowe 290
7. Miesięczna opłata za postawienie namiotu (za zgodą zarządcy Targowiska) 290
8. Miesięczna opłata za handel popołudniowy w godz. 10:00-20:00           335
Opłaty handlowe za miejsca podstawowe / miesięczne
9. Miejsca handlowe zadaszone na stanowisku samochodowym 500
10. Miejsce handlowe bez zadaszenia na stanowisku samochodowym 435

Opłaty handlowe za miejsca okolicznościowe/ miesięczne

11. Miesięczny abonament na miejsce tzw.  okolicznościowe  – w miesiącach prowadzenia handlu ( miejsca standardowe) 735
12. Miesięczny abonament na miejsce tzw.  okolicznościowe   - w miesiącach prowadzenia handlu ( miejsca o większej powierzchni) 945
13. Miesięczna rezerwacja miejsca  tzw. okolicznościowego - bez możliwości handlu 340
14. Miesięczny koszt wynajmu miejsca tzw.  okolicznościowego bezumownego – handel warunkowy 735
Opłata eksploatacyjna/ miesięczna
1 Zryczałtowana opłata eksploatacyjna za każde wynajmowane miejsce handlowe (opłata tytułem korzystania przez Najemcę z części wspólnych nieruchomości, na której usytuowany jest przedmiot najmu, zarządzania przez Wynajmującego częściami wspólnymi oraz utrzymania terenu części wspólnych, tj. sprzątania, utrzymania ciągów komunikacyjnych oraz sieci monitoringu i sieci wodno-kanalizacyjnej)  26
  * cennik obowiązuje od dnia 01.02.2024 roku  

 

Cennik opłat parkingowych

 

Lp.
Wyszczególnienie
CENA PLN
1. Parkowanie do 3 godzin  8
2. Parkowanie powyżej 3 godzin (nie dłużej niż 12 godz.) do godz. 20:00 50
3 Parkowanie samochodu na miejscach parkingowych - abonament miesięczny (dla osób prowadzących sprzedaż na Targowisku na podstawie miesiącznych abonamentów) 495
4 Parkowanie samochodu na miejscach parkingowych - abonament miesięczny (dla osób prowadzących sprzedaż na Targowisku na podstawie zawartych umów) 285
5. Miesięczny abonament uprawniający do wjazdu w celu dokonania zakupów 215
  * cennik obowiązuje od dnia 01.02.2024 roku