Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Adres giełdy

Adres giełdy

ul. Bakalarska 2, Warszawa

Godziny otwarcia giełdy

Otwarte: Codziennie 00:00 – 20:00

Cennik opłat handlowych

 

Lp.

Wyszczególnienie
CENA PLN
Opłaty handlowe miesięczne
1. Miesięczne miejsce handlowe ze stołu, ręki, ławy na miejscu innym niż samochodowe 290
2. Miesięczna opłata za postawienie namiotu (za zgodą zarządcy Targowiska) 290
3. Miesięczna opłata za handel popołudniowy w godz. 10:00-20:00 335
Opłaty handlowe za miejsca podstawowe / miesięczne
4. Miejsca handlowe zadaszone na stanowisku samochodowym 500
5. Miejsce handlowe bez zadaszenia na stanowisku samochodowym 435

Opłaty handlowe za miejsca okolicznościowe/ miesięczne

6. Miesięczny abonament na miejsce tzw.  okolicznościowe  – w miesiącach prowadzenia handlu ( miejsca standardowe) 735
7. Miesięczny abonament na miejsce tzw.  okolicznościowe   - w miesiącach prowadzenia handlu ( miejsca o większej powierzchni) 945
8. Miesięczna rezerwacja miejsca  tzw. okolicznościowego - bez możliwości handlu 340
9. Miesięczny koszt wynajmu miejsca tzw.  okolicznościowego bezumownego – handel warunkowy 735
Opłaty dodatkowe/jednorazowe
10. Za każde dodatkowe zajmowane miejsce handlowe 50
Opłaty karne
11. Opłata karna za handel na miejscu niewyznaczonym do prowadzenia handlu 500
12. Opłata karna za pozostawienie przywiezionych z zewnątrz śmieci 500
Opłata eksploatacyjna/ miesięczna
13. Zryczałtowana opłata eksploatacyjna za każde wynajmowane miejsce handlowe (opłata tytułem korzystania przez Najemcę z części wspólnych nieruchomości, na której usytuowany jest przedmiot najmu, zarządzania przez Wynajmującego częściami wspólnymi oraz utrzymania terenu części wspólnych, tj. sprzątania, utrzymania ciągów komunikacyjnych oraz sieci monitoringu i sieci wodno-kanalizacyjnej)  26
 * cennik obowiązuje od dnia 22.05.2024 roku 

 

Cennik opłat

 

Lp.
Wyszczególnienie
CENA PLN
1.

Wjazd i/lub handel (bilet jednorazowy) w godz. 0:00 - 20:00


Pierwsze 20 minut (od chwili otrzymania biletu wjazdowego/zeskanowanie tablic rejestracyjnych) BEZPŁATNE
Pierwsze 3 godz. od wjazdu (naliczane od momentu wjazdu) 8
Czwarta i każda rozpoczęta następna godzina 7
2. Pozostawienie pojazdu w godz. 20:00 - 23:59 Każda rozpoczęta godzina 7
3. Pozostawienie pojazdu w godz. 23:30 - 23:59 Opłata dodatkowa 50
 4. Miesięczny abonament dla klientów dokonujących zakupów na Targowisku w godz. 0:00 - 20:00 Uprawnienia do wjazdu i przebywania do 6 godzin 215
5. Miesięczny abonament dla pracowników Kontrahentów Uprawnienia do wjazdu i przebywania w godzinach 23:00 - 20:00 dnia następnego 100
6. Opłata dobowa:
pojazd pozostawiony na terenie powyżej jednej doby
Za każde rozpoczęte 24h 300
* cennik obowiązuje od dnia 22.05.2024 roku