Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Adres giełdy

Adres giełdy

ul. Bakalarska 2, Warszawa

Godziny otwarcia giełdy

Otwarte: Codziennie 00:00 – 20:00

Boksy do wynajęcia
Boksy zajęte

Kliknij w dostępny pawilon aby zobaczyć więcej informacji

+ -
169 P - 30 P - 29 169 1 7 0 1 7 1 168 1 7 3 172 8 8 , 89 86-87 83-85 81-82 7 7 -80 7 4 - 7 6 6 9 - 7 3 6 8 A 6 6 - 68 38 - 40 90 65 - 65A 64A 64 6 0- 63 5 6 -59 5 4 - 5 5 51- 5 3 4 9 -50 4 7 - 4 8 4 5 - 46 4 3 - 44 4 1 - 4 2 1 6 7 165 - 16 6 , 166B 164 163 162 1 7 6 1 7 5 1 7 4 177 1 7 8 179 181 - 182 F . 3 3 F . 3 2 F . 31 F . 30 F . 29 F . 28 F . 2 7 F . 2 6 F . 25 F . 2 4 F . 23 F . 22 F . 21 F . 2 0 F . 19 F . 18 F . 17 F . 16 F . 15 F . 14 F . 13 F . 12 F . 11 F . 10 F .9 F . 8 F . 7 F . 6 F .5 F .4 F . 3 F . 2 F . 1 G. 3 3 G. 3 2 G. 31 G. 30 G. 29 G. 28 G. 2 7 G. 2 6 G. 25 G. 2 4 G. 23 G. 22 G. 21 G. 2 0 G . 19 G . 18 G . 17 G . 16 G . 15 G . 14 G . 13 G . 12 G . 11 G . 10 G .9 G. 8 G . 7 G . 6 G .5 G .4 G. 3 G. 2 G . 1 H . 3 3 H . 3 2 H . 31 H . 30 H . 29 H . 28 H . 2 7 H . 2 6 H . 25 H . 2 4 H . 23 H . 22 H . 21 H . 2 0 H . 19 H . 18 H . 17 H . 16 H . 15 H . 14 H . 13 H . 12 H . 11 H . 10 H.9 H . 8 H . 7 H . 6 H.5 H.4 H . 3 H . 2 H . 1 H . 65 H . 64 H . 63 H . 62 H . 61 H . 60 H.59 H.58 H. 5 7 H.56 H. 5 5 H.54 H. 5 3 H. 5 2 H.51 H.50 H. 4 9 H. 4 8 H. 4 7 H.46 H. 4 5 H.44 H. 4 3 H. 4 2 H. 4 1 H.40 H . 39 H . 38 H . 3 7 H . 36 H . 3 5 H . 34 G . 1 9 A G . 1 8 A G . 1 7 A G . 1 6 A G . 15A G . 14A G . 1 3 A G . 1 2 A G . 11A G . 1 0 A G . 9 A G. 8 A G . 7 A G . 6 A G .5A G .4A G. 3 A G. 2 A G . 1A D r oga D r oga D r oga D r oga D r oga D r oga D r oga D r oga D r oga D r oga O c h r ona E . 7 0 E . 69 E . 68 E . 6 7 E . 66 E . 65 E . 64 E . 63 E . 62 E . 61 E . 60 E .59 E .58 E . 5 7 E .56 E . 5 5 E .54 E . 5 3 E . 5 2 E .51 E .50 E . 4 9 E . 4 8 E . 4 7 D . 7 1 D . 72 D . 7 3 D . 7 4 D . 7 5 D . 7 6 D . 77 D . 7 8 D . 79 D . 80 D . 81 D . 82 D . 83 D . 84 D . 85 D . 86 D . 87 D . 88 D . 89 D .90 D . 9 1 D . 9 2 D . 9 3 D .94 D .95 D .96 D . 9 7 D .98 D .99 D . 100 D . 1 0 1 D . 1 0 2 D . 1 0 3 D . 104 D . 105 D . 106 D . 1 0 7 D . 108 D . 109 D . 110 D . 111 D . 112 D . 113 D . 114 D . 115 D . 116 D . 117 D . 118 D . 119 D . 1 2 0 D . 121 D . 122 D . 123 D . 1 2 4 D . 180 D . 179 D . 1 7 8 D . 177 D . 1 7 6 D . 1 7 5 D . 1 7 4 D . 1 7 3 D . 172 D . 1 7 1 D . 1 7 0 D . 169 D . 168 D . 1 6 7 D . 166 D . 165 D . 164 D . 163 D . 162 D . 161 D . 160 D . 159 D . 158 D . 1 5 7 D . 156 D . 1 5 5 D . 154 D . 1 5 3 D . 1 5 2 D . 151 D . 150 D . 1 4 9 D . 1 4 8 D . 1 4 7 D . 146 D . 1 4 5 D . 144 D . 1 4 3 D . 1 4 2 D . 1 4 1 D . 140 D . 139 D . 138 D . 1 3 7 D . 136 D . 1 3 5 D . 134 D . 1 3 3 D . 1 3 2 D . 131 D . 130 D . 129 D . 128 D . 1 2 7 C . 181 C . 182 C . 183 C . 184 C . 185 C . 186 C . 187 C . 188 C . 189 C . 190 C . 1 9 1 C . 1 9 2 C . 1 9 3 C . 194 C . 195 C . 196 C . 1 9 7 C . 198 C . 199 C . 2 00 C . 2 0 1 C . 2 0 2 C . 2 0 3 C . 2 04 C . 2 05 C . 2 06 C . 2 0 7 C . 2 08 C . 2 09 C . 210 C . 211 C . 212 C . 213 C . 214 C . 215 C . 216 C . 217 C . 218 C . 219 C . 2 2 0 C . 221 C . 222 C . 223 C . 2 2 4 C . 225 C . 2 2 6 C . 2 2 7 C . 228 C . 229 C . 230 C . 231 C . 2 3 2 C . 2 3 3 C . 2 3 3B C . 286 C . 285 C . 284 C . 283 C . 282 C . 281 C . 280 C . 2 79 C . 2 7 8 C . 2 77 C . 2 7 6 C . 2 7 5 C . 2 7 4 C . 2 7 3 C . 2 72 C . 2 7 1 C . 2 7 0 C . 2 69 C . 2 68 C . 2 6 7 C . 2 66 C . 2 65 C . 2 64 C . 2 63 C . 2 62 C . 2 61 C . 2 60 C . 259 C . 258 C . 2 5 7 C . 256 C . 2 5 5 C . 254 C . 2 5 3 C . 2 5 2 C . 251 C . 250 C . 2 4 9 C . 2 4 8 C . 2 4 7 C . 2 46 C . 2 4 5 C . 2 44 C . 2 4 3 C . 2 4 2 C . 2 4 1 C . 2 40 C . 239 C . 238 C . 2 3 7 C . 236 C . 2 3 5 C . 234 C . 234B W.D W.G W.F W.H W . 1 W . 2 W . 3 W .5 W .4 W . 6 W . 7 W . 8 W .9 W . 11 W . 10 W . 12 W . 13 W . 14 W . 15 W . 16 W . 17 W . 18 W . 19 W . 2 0 W . 21 W . 22 W . 23 W . 2 4 W . 25 W . 2 6 W . 2 7 W . 28 W . 29 B . 17 B . 16 B . 15 B . 14 B . 13 B . 12 B . 11 B . 10 B .9 B . 8 B . 7 B . 6 B .5 B .4 B . 3 B . 2 B . 1 B . 287 B . 288 B . 289 B . 290 B . 2 9 1 B . 2 9 2 B . 2 9 3 B . 294 B . 295 B . 296 B . 2 9 7 B . 298 B . 299 B . 300 B . 3 0 1 B . 3 0 2 B . 3 0 3 B . 304 B . 305 B . 306 B . 3 0 7 B . 308 B . 309 B . 310 B . 311 B . 312 B . 313 B . 314 B . 315 B . 316 B . 317 B . 318 B . 319 B . 3 2 0 B . 3 21 B . 3 22 B . 3 23 B . 3 2 4 B . 3 25 B . 3 2 6 B . 3 2 7 B . 3 28 B . 3 29 B . 3 30 B . 3 31 B . 33 2 B . 33 3 B . 3 34 B . 3 3 5 B . 3 36 B . 3 38 B . 3 3 7 B . 3 39 B . 340 B . 340B B . 34 0 A D . 1 2 6 E .46 E . 4 5 E .44 E . 4 3 E . 4 2 E . 4 1 E .40 E. 39 E. 38 E. 3 7 E. 36 E. 3 5 E. 34 E. 3 3 E. 3 2 E. 31 E. 30 E. 29 E. 28 E. 2 7 E. 2 6 E. 25 E. 2 4 E. 23 E. 22 E. 21 E. 2 0 E . 19 E . 18 E . 17 BAR 2 O c h r ona B r ama 4 B r ama 2 F u r t k a B r ama 3 W iata c z e r w ona W iata niebies k a W iata ż ó ł ta B r ama 5 T e r en t e c hni c z n y PGM B W W C PGM B W Biu r o T a r g o wis k a K wia t ow ego 161 A . 1 A . 2 A . 3 A .4 A .5 A . 6 A . 7 A . 8 A .9 A . 10 A . 11 A . 12 A . 13 A . 14 A . 15 A . 16 Furtka.4 Furtka.5 Furtka.3 Furtka.2 Furtka.1 Ś D .5 Ś D .4 Ś D . 3 Ś D . 2 Ś D . 1 Ś D . 25 Ś D . 2 4 Ś D . 23 Ś D . 22 Ś D . 21 Ś D . 2 0 Ś D . 19 Ś D . 18 Ś D . 17 Ś D . 16 Ś D . 15 Ś D . 14 Ś D . 13 Ś D . 12 Ś D . 11 Ś D . 10 Ś D .9 Ś D . 8 Ś D . 7 Ś D . 6 Ś . 3 7 Ś . 38 Ś . 39 Ś .40 Ś . 4 1 Ś . 4 2 Ś . 4 3 Ś .44 Ś . 4 5 Ś .46 Ś . 4 7 Ś . 4 8 Ś . 4 9 Ś .50 Ś .51 Ś . 5 7 Ś .56 Ś . 5 5 Ś .54 Ś . 5 3 Ś . 5 2 Ś . 36 Ś . 3 5 Ś . 34 Ś . 3 3 Ś . 3 2 Ś . 31 Ś . 30 Ś . 29 Ś . 28 Ś . 2 7 Ś . 2 6 Ś . 25 Ś . 2 4 Ś . 23 Ś . 22 Ś . 21 Ś . 2 0 Ś . 19 Ś . 18 Ś . 17 Ś . 16 Ś . 15 Ś . 14 Ś . 13 Ś . 12 Ś . 11 Ś . 10 Ś .9 Ś . 8 Ś . 7 Ś . 6 Ś .5 Ś .4 Ś . 3 Ś . 2 Ś . 1 B 6. 23 P Ł . 15 P Ł . 14 P Ł . 13 P Ł . 12 P Ł . 11 P Ł . 10 P Ł .9 P Ł . 8 214B 214A 214 213B 21 3 A 213 212 211 B 6 . 1 B 6. 2 B 6. 3 B 6 .4 B 6 .5 B 6 . 6 B 6 . 7 B 6. 8 B 6 .9 B 6 . 10 B 6 . 11 B 6 . 12 B 6 . 13 B 6 . 14 B 6. 22 B 6. 21 B 6. 2 0 B 6 . 19 B 6 . 18 B 6 . 17 B 6 . 16 B 6 . 15 M a ga z yn M a ga z yn M a ga z yn M a ga z yn M a ga z yn M a ga z yn M a ga z yn M a ga z yn P a rk i n g 158D 158B P o wier z c hnia m a ga z y n o w a T e c hni c z n e 158E 158C 16 0 A 160 159 15 9 A 15 8 A P r a c o wnia Bu k ie t y 158 1 5 7 I . 3 7 I . 38 I . 39 215 BAR 1 I . 36 1 9 7 196 195 198 199 194 1 9 3 188 - 1 9 2 187 156 186 1 5 5 1 5 5A 2 0 0 - 2 04 2 05 2 05A 2 05C 2 06 2 0 7 2 08 - 2 09 3 0 3 3 0 2 3 0 1 M a ga z yn M a ga z yn Punkt skł a d o w ania od p a d ó w P . 28 P . 2 7 P . 2 6 P . 25 P . 2 4 P . 23 P . 22 P . 21 P . 2 0 P . 19 P . 18 P . 17 P . 16 P . 15 P . 14 P . 13 P . 12 P . 11 P . 10 P .9 P . 8 P . 7 P . 6 P .5 P .4 P . 3 P . 2 P . 1 I.50 I.51 I. 4 9 I. 4 8 I. 4 7 I.46 I. 4 5 I.44 I. 4 3 I. 4 2 I. 4 1 I.40 I . 8 I . 7 I . 6 I.5 I.4 I . 3 I . 2 I . 1 I . 17 I . 2 6 I . 2 7 I . 28 I . 25 I . 2 4 I . 23 I . 22 I . 21 I . 19 I . 18 I . 16 I . 15 I . 14 I . 13 I . 12 I . 11 I . 10 Biały do m ek 29 2 6 - 28 25 23 - 2 4 216 22 2 0 - 21 19 1 7 - 18 16 1 4 - 15 1 2 - 13 9 - 11 7 -8 5 - 6 1 - 4 H F - G E C -D A -B I . 29 I . 30 I . 31 I . 3 2 I . 3 3 I . 34 210 210C I . 3 5 C . 2 3 3 A C . 234A Furtka.6 180